APLİKASYON (Yer Tespiti)

Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir. Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.