PLANKOTE

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topoğrafik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 metrede bir detay noktası, eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar. Ölçülen veriler bilgisayar ortamında çizilerek ölçekli şekilde çıktıları alınır.