FENNİ MESULİYET ( TUS )

Ruhsata tabi inşaatların, temelden, subasmanı kotuna kadar yatay ve düşey olarak konumlandırılmasından harita mühendisini sorumlu/fenni mesul tutan uygulamadır. İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre Tus tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu hâlihazır harita kotuna bağlanır. Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir. Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir. Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.

Tus sorumluluğu: projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun uygunluğu ilgili idarece temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra sona erer. (iş bitirme belgesi)

Tus. Çatı seviyesini içeriyorsa; her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yatay ve düşey konum doğruluğu sağlanır. İnşaatın çatısı kapatıldıktan sonra kat yükseklikleri ve gabarisi (çatı üstü kotu) belirlenerek binanın kesitleri üzerinde cepheleri ile birlikte gösterilir. Tus tarafından belediyesine, inşaat sahibine tutanakla teslim edilir.