ENKESİT – BOYKESİT HARİTALARI

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır. 
Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir. 
Enkesit; çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

 

–Altyapı proje haritaları

 

–Güzergâh haritaları

 

–Kamulaştırma haritaları

 

–Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)

 

–Röleve ölçümleri

 

–İlk tesis kadastrosu

 

–Kadastro yenilemesi

 

–Yükseklik ölçümü (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)

Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

 

–Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

 

–Güzergâh haritaları

 

–Kamulaştırma haritaları

 

–Şerit vari haritalar

 

–Parselasyon haritaları

 

–Maden, taş ocağı haritaları

 

–Sayısallaştırma

 

–Altyapı proje haritaları

 

-Altyapı asbuilt haritaları

 

-GIS ( Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projeleri