İLETİŞİM ŞİRKETLERİ (GSM SAHA KİRALAMA VE İZİN HİZMETLERİ İÇİN)

Tüm kiralama yapan veya aracı olan firmalar için istenilen standartlarda gerekli hukuki duruma altlık oluşturacak, kadastral, tapu, imar, hali hazır durum tespitinin yapılarak tüm verilerin sayısal ve çıktı olarak hazırlanması hizmetlerini vermekteyiz.

1-     Kiralamaya konu olan yerlerinin aplikasyonu,

2-     Kadastral durum tespiti,

3-     Tapu durumu tespiti,

4-     İmar durumu tespiti,

5-     Kiralama yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti,

6-     İstenen ve gereken şekilde fotoğraflandırılması,

7-     Kiralama yapılan yerin Google Earth (uydu) ve 1:25.000’lik paftalarda işlenmesi,

8-     Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda istenen yerlerin arazide tespiti ve işaretlenmesi,

9-     Mevcut durumla ilgili söz konusu yer için rapor hazırlanması,

10-İstenen şekilde kiralama yapılacak yerin tüm altyapı, üst yapı ve hukuki duruma teşkil edecek verilerin haritalandırılarak rapor yazılması.